درباره ما

درباره
گروه اقتصادی گنجینه مولای

گروه اقتصادی گنجینه مولای بعنوان پشتیبان مالی و مدیریتی فعالیت های اقتصادی ، مجموعه ای خواهد بود “پویا ، کارآمد ، مشتری مدار و دانائی محور که با اتکاء به تکنولوژی های پیشرفته و سیستم های روز مدیریتی و با استفاده از فرصت های مناسب در زمینه های مختلف اقتصادی به هدایت منابع و حمایت از تشکل های خرد و کلان بازار تجارت خواهد پرداخت و با سرمایه گذاری در عرصه صنایع نوین و زیربنائی در بازارهای داخلی و خارجی که بیشترین مطلوبیت بازدهی را داشته باشند، در جهت تحقق اهداف و سیاست گذاری های مجموعه گام برخواهد داشت .”

شرکت گروه اقتصادی گنجینه مولای (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ تحت شماره 541053 و شناسه ملی 14008324510 با سرمایه 2 میلیارد ریال با هدف پشتیبانی و تامین سرمایه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

تفاهم نامه همکاری

انعقاد تفاهم نامه همکاری گروه اقتصادی گنجینه مولای با کمپانی UKSAMS LTD
در دنیـایی که ارتباطات و اینترنت شکل فعـالیت هـای اقتصادی را بـه طـور چشمگیر تغییر داده و امنیت فضـای کسب و کار را متزلـزل تر از پیش کرده است ، لذا با توجه به اهمیت روزافزون حـوزه کسـب و کـار، وجـود شـرکت هـایی که بـا عملکرد متفـاوت در اهداف خـود قدم در این کاربرداشته و نقشی متمـایز در این بـازار ایفـا می کنند را بـاید به فال نیک گرفت.
بنابراین شرکت گروه اقتصادی گنجینه مولای به منظور بهره برداری از شرایط و زمینه های نوین اقتصادی و به عنوان بازویی نیرومند در این عرصه با در نظر گرفتن چارچوب قوانین و مقررات ، بعد از اخذ مجوزهای لازم و پروسه و فرآیند اعتماد ساز با انعقاد تفاهم نامه ای رسمی با کمپانی UKSAMS LTD که در کشور انگلستان به ثبت رسیده است و منبعد حفاظت از منافع اقتصادی یکدیگر در حوزه های سرمایه گذاری ، حمل و نقل ، تحقیق و تجاری سازی محصولات بازرگانی را برعهده خواهند داشت .
لازم به ذکر است که این تفاهم نامه مورد تایید اتاق بازرگانی لندن به تاریخ 9 اکتبر2019 ، سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس به شماره 31537 به تاریخ 10 اکتبر 2019 و وزارت امور خارجه بریتانیا به شماره APO-1723115 به تاریخ 12 نوامبر 2019 می باشد .
این مجموعه با ایجاد فضای گسترده بین المللی در راستای اعتلای محیطی سالم و ترویج اصل نظام اقتصادی در سطوح مختلف بین المللی ، ضمن به چالش کشیدن توانایی های خود در مقابل رقبا ، بتواند قدمی محکم در پیشبرد اهداف خود بردارد .

معرفی کمپانی UKSAMS LTD

کمپانی UKSAMS LTD  با هدف پاسخگویی به نیازهای فعالان اقتصادی در حوزه بازرگانی ، حمل و نقل و سرمایه گذاری در کشور انگلستان به ثبت رسیده است . این مجموعه با بهره گیری از توان مدیریتی و کارشناسی دقیق ،فعالیت خود را با تمرکز بر بازارهای بین المللی آغاز نموده است.

این شرکت در نظر دارد جهت دسترسی به بازارهای بین المللی و حضور فعال در کانون های تقاضا ، شبکه اجرایی خود را در کشورهای مختلفی توسعه و مستقر نموده و همچنین فعالیت های تجاری متنوعی را در حوزه صادرات ، واردات و برندسازی در سراسر دنیا از طریق دفاتر و شرکاء تجاری خود به مرحله اجرا در بیاورد .

ظرفیت هایی که علاوه بر ایجاد قابلیت های تجارت بین الملل ، تـوان مجموعه را جهت کشف فـرصت های تجاری و سرمایه گذاری در مقیاس گسترده صنعتی و بخش های خدماتی در عرصه بازارهای بین المللی را نشان می دهد ، لذا این شرکت درصدد است با انطباق پذیری حداکثری با استانداردهای پیشرفته جهانی ، شبکه پایدار و گسترده ای از زنجیـره های تامین را جهت ارتقاء توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی ، همکاری های صنعتی – مالی و بهبـود رقابت پذیری در سراسر جهان شکل داده و تسهیلات مورد نیاز برای متقاضیان ورود به این عرصه را فراهم آورد .

Company Register : 10160176
VAT Register : GB 333251631
EORI Number : GB 027186616000